Sportongeval

Sportongeval

Wat doen in de toekomst om alle betwistingen te vermijden.

1. De persoon of familielid geeft zelf het document af op het secretariaat aan de bevoegde persoon, geen tussenpersoon zoals trainer of afgevaardigde.

2. Op het secretariaat wordt dan een copy genomen van het afgegeven sportongeval.

3. Indien het sportongeval direct aan onze G.C wordt bezorgd dient eerst een copy van het originele genomen te worden.

Elke aangesloten speler is vanaf de leeftijd van 5 jaar verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd door de club van aansluiting. Ingeval van een ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden. Voor elke ongevalaangifte worden door de K.B.V.B. dossierkosten aangerekend. De K.B.V.B. betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettige barema’s. Alle eventuele supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Alle inlichtingen m.b.t. de officiële barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden. Een eventuele bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden.

Aangifte van een ongeval:

U raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

1. Verwittig zo spoedig mogelijk de GC Seniors: Davy Bruggeman of GC Jeugd: Lieven Putman

2. Vraag een formulier ‘Aangifte van ongeval‘, aan uw afgevaardigde of download hier op website

3. Laat dit formulier invullen door de dokter. (voorkant)

4. Aan de achterkant in te vullen door het schachtoffer zelf, DATUM EN UUR ONGEVAL, tijdens wedstrijd of training, op welk speelveld, omstandigheden van het ongeval.

5. Bezorg deze formulieren aan de GC binnen de 48 uur of breng het formulier binnen op het (jeugd)secretariaat te FCS Mariekerke-Branst t.a.v. Lieven of Davy

Opgelet: Indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op het ongevallenformulier. Om kinesitherapie terugbetaald te krijgen moet men minstens 15 dagen inactief zijn. Het aantal kine-beurten is beperkt tot 60 per ongeval.

Weet dat je hiervoor steeds terecht kan bij onze clubkine Julie Schuermans (0495/14.65.74)

Tijdens het genezingsproces:

1. U betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.

2. 10 dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de clubsecretaris een ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.

3. De clubsecretaris bezorgt U het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.

4. Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet U een doktersattest bezorgen bij de clubsecretaris.

U bent hersteld:

1. U laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.

2. U gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar een

volledig uittreksel van de rekening.

3. Indien U kine hebt gevolgd vraagt U een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.

4. Bezorg alle vorige documenten volgens punt 4 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer van de ouders .

5. Na enige tijd wordt U verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.

Aandacht:

Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier.

Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering

De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven. Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.

Bij elke ongevallen aangifte is er een vrijstelling.

Kwetsuren opgelopen buiten de voetbalmanifestatie komen uiteraard niet in aanmerking voor een tussenkomst van de verzekering.

Hebt U nog vragen ?

Stel ze dan aan onze gerechtigd-correspondent

GC Seniors:

Bruggeman Davy – Omgangstraat 149A – 2880 Bornem – 0473/33.80.71 – davy.bruggeman1@telenet.be

G.C. Jeugd:

Putman Lieven – gc@fcsmb.be