Visie en missie

Visie

KWALITATIEVE JEUGDWERKING VOL VOETBALPLEZIER

FCSMB streeft naar een kwaliteitsvol jeugdbeleid waarbij wij onze spelers zo optimaal mogelijk willen laten evolueren, elk op hun niveau. Tegelijkertijd primeert een ontspannende en plezierige vrijetijdsbesteding boven het winnen. Iedereen is dan ook welkom, zowel de betere spelers alsook de spelers met iets minder talent of ambitie. Elke speler moet zich kunnen ontplooien en amuseren binnen hun leeftijdsgroep. Hierin kadert onze samenwerking met omliggende clubs, zo kunnen we in zoveel mogelijk U-reeksen voetbal aanbieden. Samenwerken doen we niet alleen met andere voetbalclubs, maar tevens met scholen, voetbalacademies en het gemeentebestuur. Deze sociale verbindende rol willen we doorzetten en daarom blijven onze jeugdploegen voetballen op de beidesites van zowel Mariekerke als Branst.

De club streeft er naar om alle jeugdploegen te laten begeleiden door goede, enthousiaste (opgeleide) trainers. Uiteraard zijn we niet blind voor de schaarste in trainers. Daarom willen we de kwaliteit van onze opleiding gestaag omhoog brengen en zullen jeugdtrainers gestimuleerd worden om trainersdiploma’s te behalen.

Onze kwaliteit willen we extra in de verf te zetten, dmv. het behalen van een gecertificeerd label, nl. label kwaliteitsvolle club, Double Pass.

Als we even mogen verder dromen, zouden we op middellange termijn provinciaal jeugdvoetbal willen ambiëren. Dit om ook de betere jeugdspelers een voetbalniveau te bieden dat past binnen hun mogelijkheden. Deze stap naar provinciaal willen we wel pas zetten als onze club hier rijp voor is.

Senioren - Doorstroming

Het mag duidelijk zijn dat het ons doel is om een geheel te vormen tussen de jeugdwerking en de eerste ploeg, welke samen het uithangbord van onze club zijn.

Met onze A-ploeg willen we een zo goed mogelijk resultaat halen. Op langere termijn willen we wel onze A-kern zoveel als mogelijk bevolken met spelers van eigen kweek of die een deel van hun opleiding bij ons genoten hebben en/of uit eigen streek komen. Dit zal onze sociale rol en ons familiaal gevoel alleen maar versterken. Er moet naar de toekomst toe dan ook een bijzondere aandacht zijn voor doorstroming van eigen opgeleide jeugd.

De soms moeilijke overgang tussen de jeugd en de A-ploeg willen we vergemakkelijken via de U21 , onze beloften ploeg. Hier krijgen onze jongeren de kans zich langzaam verder te ontwikkelen. Bovendien willen we op termijn onze beloften laten spelen in 4de provinciale. Op die manier willen we er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk spelers bij ons blijven voetballen.

Een actieve club

FCSMB wil een club zijn van actieve spelers, ouders, trainers, supporters en sympathisanten die met hun juiste ingesteldheid de basis vormen van het succes. We zouden het dan ook zeer fijn vinden als spelers en ouders hun steentje bijdragen en deelnemen aan activiteiten van de club. Alle beetjes helpen en op die manier verdelen we het werk. Enkel met een actieve deelname van iedereen en in het bijzonder vrijwilligers is het mogelijk een voetbalvereniging leefbaar te houden.

Normen en waarden

Binnen onze club primeert de ontwikkeling van de speler. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, nationaliteit, huidskleur, talent of ambitie. We tolereren dan ook geen enkele discriminatie. Gedrag, discipline, fair-play en respect op en naast het veld, naar iedereen, zijn essentiële waarden en zorgen voor een positieve uitstraling van onze club.

Breder voetbalaanbod

G-Ploeg: deze geweldige ploeg, uniek in de regio, verdient zeker en vast een speciale vermelding.

De ploeg gesteund op fantastische vrijwilligers en in samenwerking met Huize De Steiger straalt puur voetbalplezier uit en blijven we alle kansen geven. Naast senioren, jeugd en G-ploeg willen we andere opportuniteiten bekijken om ons voetbalaanbod verder te verbreden: damesvoetbal, multimove, veteranen, ‘zondag reserven’, samenwerking recreatieve clubs, … kortom (toekomstige) initiatieven om de sociale rol te versterken en spelers te motiveren om bij ons te blijven sporten.

Breder voetbalaanbod

We willen onze club op een financieel gezonde en structurele manier verder laten groeien o.a. door middel van efficiëntie, verfijning en opvolging budget, uitbouw verbrede sponsorbasis, …

Evenwicht, zelfs aanhouden van een buffer, in het budget is een noodzakelijke vereiste binnen onze club. Hiermee willen we ook kwaliteitsvolle infrastructuur behouden en verder ontwikkelen.

Missie

FCSMB: Een voetbalclub voor iedereen. Waar spelers de mogelijkheid krijgen zich fysiek en mentaal te ontwikkelen op een sociaal pedagogisch verantwoorde manier, ongeacht hun talenten.

Daarnaast willen wij een voorbeeldfunctie vervullen voor de spelers en voor de maatschappij. Hierbij wil FCSMB mensen met elkaar verbinden om zo een aangename, gemoedelijke sfeer te creëren binnen onze club. Wij streven vooral voetbalplezier met het nodige respect, verantwoordelijkheid en engagement na.

Dit alles binnen een kader van gezond financieel beheer, met de eerste ploeg als uithangbord in combinatie met een sterke focus op de jeugd.